Adatvédelmi nyilatkozat PPP

Ablak Birodalom Kft.

 1. Adatkezelő

Az adatkezelő neve: Ablak Birodalom Kft.

Székhely: 7300 Komló, Batthyány út 2.

Cégjegyzékszám: 02-09-077072

Adószám: 23185438-2-02

Kapcsolattartó e-mail cím: info@ablakbirodalom.hu

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja

Az adatkezelés célja, hogy az Ablak Birodalom Kft. a Prémium Partner Programra feliratkozott ügyfelekkel kapcsolatot tartson, különleges ajánlatokat és információkat küldjön számukra, valamint a programhoz kapcsolódó szolgáltatásokat biztosítson.

Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása, amelyet a feliratkozási űrlap kitöltésével és a hozzájárulási nyilatkozat elfogadásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) a) pont).

 1. Kezelt adatok köre

A feliratkozás során az alábbi személyes adatokat gyűjtjük és kezeljük:

 • Név
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Vásárlásról kapott számla sorszáma
 • Postacím
 • Hozzájárulás a marketing célú megkeresésekhez
 1. Az adatok tárolásának időtartama

Az adatokat a hozzájárulás visszavonásáig, de legfeljebb 5 évig tároljuk. Ön bármikor jogosult a hozzájárulását visszavonni, amely esetben az adatait haladéktalanul töröljük rendszerünkből.

 1. Adattovábbítás és adatfeldolgozás

Az Ablak Birodalom Kft. az Ön személyes adatait nem továbbítja harmadik félnek, kivéve ha jogszabály vagy hatósági határozat erre kötelezi.

 1. Az érintett jogai

Ön jogosult:

 • Hozzáférést kérni az általunk tárolt személyes adataihoz (GDPR 15. cikk).
 • Kérni személyes adatainak helyesbítését (GDPR 16. cikk).
 • Kérni személyes adatainak törlését (GDPR 17. cikk).
 • Kérni adatkezelésének korlátozását (GDPR 18. cikk).
 • Tiltakozni az adatkezelés ellen (GDPR 21. cikk).
 • Adathordozhatóságot kérni (GDPR 20. cikk).
 1. Panasz benyújtásának joga

Ha úgy véli, hogy jogai sérültek, panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH):

 • Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
 • Telefonszám: +36 (1) 391-1400
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 1. Az adatbiztonság

Az Ablak Birodalom Kft. megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védi az Ön személyes adatait a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés ellen.

 1. Kapcsolat

Ha bármilyen kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérjük, lépjen kapcsolatba velünk az alábbi elérhetőségek egyikén:

 • E-mail: info@ablakbirodalom.hu
 • Postai cím: 7300 Komló, Batthyány út 2

Köszönjük, hogy megbízik bennünk, elfogadja az adatvédelmi nyilatkozatot, és csatlakozik a Prémium Partner Programhoz!

Utolsó módosítás: [2024.06.30.]

 
 
 

Lorem ipsum

Lorem ipsum